THÔNG BÁO Về việc triển khai thu các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2018

In

Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 15:59

UBND xã Tam An đã tổ chức họp và giao các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018 cho 7 thôn. Nhưng đến nay, 7 thôn vẫn chưa triển khai thu các quỹ vận động, quỹ đất công ích, phí vệ sinh môi trường như đã giao. Nay UBND xã Tam An yêu cầu Ban nhân dân 7 thôn khẩn trương có kế hoạch triển khai thu nhằm sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018.

Trong quá trình triển khai thu các quỹ, nếu có vướng mắt phát sinh thì BND các thôn có thể liên hệ bộ phận Tài chính – Ngân sách xã (bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, số điện thoại: 0964.544.517) để được hướng dẫn cụ thể.

Giao Bộ phận Tài chính ngân sách xã nắm lịch của từng thôn và sắp xếp thời gian xuống giúp các thôn triển khai thu các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: