Tam An tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

In

ANH VAN NGHE DAI HOI HOI LHTN
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Ninh về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024; Vào ngày 27/4/2019 Hội LHTN Việt Nam xã Tam An tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Tam An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Đại hội, Hội LHTN Việt Nam xã Tam An báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024.
Trong những năm qua phong trào công tác Hội LHTN xã Tam An luôn đạt thành tích xuất xắc trong nhiều năm liền. Kết quả đó chính là nhờ sự nổ lực cố gắng của toàn thể cán bộ Hội viên thanh niên trên toàn xã. Các chi Hội đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt chi Hội Dân Quân nhiều năm qua đã có những đóng góp thiết thực, là nòng cốt trong các hoạt động tình nguyện, xung kích, tham gia bảo vệ ANCT – TTATXH ở địa phương, chi Hội An Mỹ vận động đoàn - hội viên, thanh niên tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân hiến máu nhân đạo”… Đại hội hiệp thương chọn ra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tam An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 anh, chị, anh Nguyễn Thanh Lực được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội và chị Võ Thị Kim Ly giữ chức Phó Chủ tịch Hội.
anh DHHLHTN XA
Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Tam An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra thành công tốt đẹp đánh dấu sự phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên xã nhà, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh niên, tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong hội viên thanh niên trên địa bàn xã nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.
Thu Ba

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: