UBMTTQVN Xã Tam An tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024.

In

HOI NGHI MAT TRAN LAN 2

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam An năm 2019; Công văn số 111/MTTQ-BTT, ngày 01/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận khu dân cư sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã.

Vào ngày 21/3/2019, tại Hội trường UBND xã Tam An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Hội nghị lần thứ 02 khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác Mặt trận 3 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019; đồng thời triển khai việc củng cố, kiện toàn Ban Công tác mặt trận sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã.

Thu Ba


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: