Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02356.288566

0972711233 (Bí thư Đảng ủy xã)

         0905.464.707 (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã)

         Trực ban Công an: 0235 3849113

 

Bản đồ địa lý

diaphan

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU NĂM 2018 VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

PDF.InEmail

- Căn cứ cơ cấu giống, lịch thời vụ của Sở nông nghiệp&PTNT Quảng Nam.

- Dựa vào đặc điểm thời tiết khí hậu vụ Hè Thu.

- Căn cứ quy luật phát sinh phát triển của sâu bệnh hại cây trồng và kết quả điều tra sâu bệnh chuyển vụ trên đồng ruộng.

Trung Tâm kỹ thuật nông nghiệp Phú Ninh dự tính, dự báo tình hình phát sinh, phát triển gây hại của một số đối tượng sâu bệnh hại chính vụ Hè Thu 2018 trên địa bàn huyện như sau:

 I. Trên cây lúa

  1. 1.Bọ trĩ: Có các đợt gây hại chính sau:

-       Đợt 1: Từ 20/5 - 31/5, phát sinh gây hại trên lúa Hè thu sớm.

-       Đợt 2: Từ 05/6 - 30/6, gây hại trên lúa trà 2,3 chú ý lúa sạ muộn

          2. Sâu cuốn lá nhỏ:  Có các đợt trưởng thành chủ yếu sau:         

-       Đợt 1: Từ  05/6 - 15/6, sâu non gây hại rãi rác trên lúa giai đoạn đẻ nhánh.

-       Đợt 2: Từ  5/7 - 15/7, sâu non gây hại diện rộng trên lúa làm đòng - trỗ, cục bộ có nơi mật độ cao. Chú ý đối với những chân ruộng sạ dày, bón thừa đạm, rợp bóng.

-       Đợt 3: Từ 1/8 - 10/8, sâu non, gối vụ gây hại nặng trên lúa trỗ Hè thu và gây hại rải rác trên lúa trà muộn.

          3. Chuột: Có các đợt cao điểm gây hại sau:

-       Đợt 1: Từ 15/5 - 10/6, gây hại lúa mới sạ.

-       Đợt 2: Từ 10/6 - 10/8,  gây hại lúa đẻ nhánh - đứng cái, làm đòng. Chú ý những chân ruộng thường xuyên bị hại trong các vụ trước, ruộng ven làng, gò đồi, ruộng bị khô nước.    

         4. Sâu keo:

-       Phát sinh trên lúa Hè thu sớm từ  25/5 gây hại các trà trong tháng 6 đến đầu tháng 7, cục bộ có nơi mật độ cao. Chú ý từ 10 – 30/6 sâu non gây hại mạnh cục bộ một số vùng.

          5. Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành có các đợt sau:

-       Đợt 1:  Từ  30/5 - 15/6  sâu non gây hại rải rác trên lúa giai đoạn đẻ nhánh.

-       Đợt 2: Từ 10/7 - 15/7, sâu non gây dảnh héo lúa đẻ nhánh rộ, đứng cái.

-       Đợt 3: Từ 05/8 - 15/8, sâu non gây bông bạc trên lúa trỗ và gây hại nặng trên lúa trỗ muộn.

          6. Bọ xít đen: Có 2 đợt cao điểm sau:

-       Đợt 1: Từ 10/6- 1/7, gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái.

hại trên lúa làm đòng, trỗ, cục bộ có nơi mật độ cao.

          7. Rầy nâu  + RLT: Trong lúa vụ Hè thu có 3 đợt  chính sau:

-       Đợt 1: Phát sinh gây hại từ 10/6 - 30/6, gây hại rải rác.

-       Đợt 2: Từ 5/7 - 25/7, phát sinh gây hại cục bộ ở một số diện tích.

-       Đợt 3: Từ 1/8 phát sinh gây hại diện rộng trên lúa làm đòng và trỗ - chín.

        8. Bọ xít hôi

-       Đợt 1: Từ 10/7 - 01/8, gây hại trên lúa Hè thu sớm.

-       Đợt 2: Từ  25/7 - 15/8, trên lúa chính vụ.

          9. Bệnh đạo ôn

-       Đợt 1: Phát sinh gây hại trên lá từ 10/6 - 30/6.

-       Đợt 2: Từ 15/7 - 25/8 hại ở cổ lá đòng, cổ bông và cổ gié, chú ý trên giống nhiễm, ruộng bón thừa đạm, sạ dày và kéo dài sang tháng 9 .

          10. Bệnh khô vằn:

-       Đợt 1: Từ  5/7 - 30/8, gây hại lúa giai đoạn đứng cái-làm đòng-trỗ; bệnh phát sinh mạnh và gây hại trên diện rộng từ 15/7 trở đi. Chú ý trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa đạm.

-       Đợt 2: Từ 01/8 đến cuối vụ.

          11. Bệnh thối thân, thối bẹ

         Phát sinh và gây hại từ đầu tháng 25/6 – 10/8.

         12. Bệnh lem lép- thối hạt

         Bệnh phát sinh gây hại từ lúa trỗ - chín.

  14. Bệnh lùn sọc đen:

­- Từ 20/5 – 30/6 trên lúa Hè thu sớm và lúa trà đầu.

- Từ 1/7- 30/7 trên lúa trà 2,3 và lúa sạ muộn.

Thường xuyên theo dõi Rầy lưng trắng và sớm phát hiện để chủ động phòng trừ.

-       Ngoài ra còn có ốc bươu vàng  gây hại  từ  20/5 -30/6 ở các địa phương; chủ yếu vùng ven sông Trường Giang, những vùng trũng nước. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đốm nâu, vàng sinh lý nghẹt rễ, khô đầu lá, nhện gié... phát sinh gây hại rải rác. 

 

II. Cây trồng khác

          1. Cây ngô

        - Sâu đục thân:

        + Đợt 1: Phát sinh gây hại trên ngô Xuân hè, Hè thu sớm trong tháng 6.

        + Đợt 2: Phát sinh gây hại từ 15/7 - 30/7, trên ngô Hè thu. Tập trung gây hại ở thời kỳ trổ cờ phun râu.

        - Sâu cắn lá :

        + Đợt 1 Phát sinh trên ngô 4 -7 lá và giai đoạn loa kèn từ 15/6 - 25/7.

        + Đợt 2: Phát sinh trong tháng 8, sâu non hại diện rộng.

        - Rệp cờ: Phát sinh gây hại trong tháng 7, thời kỳ trỗ cờ phun râu.

-                           Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại trong tháng 7 và tháng 8.

-   Bệnh thối thân : phát sinh gây hại trong tháng 7

          2. Cây lạc

         - Sâu xám: Gây hại chủ yếu ở giai đoạn cây con.

         - Sâu khoang, sâu xanh: Gây hại thời kỳ lạc phân cành – ra hoa..

         - Bệnh chết ẻo: Phát sinh trong tháng 6, 7.

         - Bệnh đốm lá: Phát sinh ở thời kỳ lạc có quả trong tháng 7,8.

          Bệnh thối gốc mốc đen mốc trắng, phát sinh gây hại thời kỳ lạc ra hoa, đâm tia, tạo qủa.

         - Bệnh thối tia thối quả: Gây hại thời kỳ lạc đâm tia đến cuối vụ..

          3. Khoai lang

         - Bọ trĩ và rệp: Phát sinh gây hại từ  tháng 6 đến tháng 8.

         - Sâu gập lá: Phát sinh gây hại từ  tháng 6 đến tháng 8.

         - Sâu đục dây: Phát sinh gây hại trong tháng 7, 8.

          4. Rau, đậu các loại

         - Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy: Phát sinh hại trong tháng 6, 7.

         - Rầy, rệp, sâu đục quả, ruồi đục lá: Phát sinh gây hại mạnh trong tháng 7.

         - Bệnh  giả sương mai: Phát sinh gây hại từ giữa tháng 6 trở đi.

          5. Dưa hấu: Bệnh chết cây con gây hại từ tháng đầu tháng 6, bệnh nứt dây xì mủ, phấn trắng, chết ẻo, thối quả, thán thư, giả sương mai, và ruồi đục lá, sâu ăn tạp ... gây hại rải rác cả vụ, bệnh cháy lá gây hại từ tháng 6-7, cục bộ gây hại nặng những chân ruộng thừa đạm; bệnh khảm gây hại dưa trồng trong tháng 6.

          6. Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại rễ, rệp sáp, thán thư... phát sinh gây hại hầu hết các vườn tiêu, cục bộ gây hại nặng trên những vườn tiêu kinh doanh thoát nước kém.

III. Một số biện pháp kỹ thuật

Để bảo vệ tốt sản xuất vụ Hè thu năm 2018, đề nghị UBND xã, thị trấn, HTXDVNN, THT hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các giải pháp sau:

1.Thu hoạch lúa Đông Xuân xong phải vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, rải vôi (20-30kg/sào) cày đất phơi ải sớm để tiêu diệt cỏ dại, mầm mống sâu bệnh trong đất, làm cho gốc rạ mau hoai mục, tạo điều kiện cho đất tơi xốp, hạn chế được ngộ độc hữu cơ.

2. Toàn dân tổ chức ra quân diệt chuột, Ốc bươu vàng (OBV) đồng loạt, bằng nhiều biện pháp ngay từ đầu vụ, một cách liên tục và thường xuyên.

          3. Làm đất bằng phẳng, vùi lấp các gốc rạ và cỏ dại, lên luống rộng từ 1,5 - 2m không để nước đọng... để thuận lợi cho việc phòng trừ cỏ dại và dịch hại.

4. Dùng giống kỹ thuật, không dùng thóc thịt làm giống.

5. Gieo sạ mật độ thích hợp, tùy theo những vùng đất khác nhau mà bố trí mật độ cho hợp lý để lúa sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế được sâu bệnh. Mỗi trà lúa cần gieo sạ tập trung theo từng cánh đồng đối với những giống có TGST như nhau.

6. Bón phân cân đối, phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng, không lạm dụng phân đạm, không bón đạm tập trung, tạo điều kiện cho các loài sâu bệnh phát sinh, cần bón đầy đủ lân, kali để cây chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất lợi, chống đỗ ngã. Thực hiện tốt chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); "3 giảm 3 tăng".

7. Hạn chế tối đa việc phun thuốc trừ sâu trong thời gian từ sạ đến 40 ngày sau sạ; chỉ phun thuốc khi thật cần thiết, không tự ý hỗn hợp nhiều loại thuốc để phun.

8. Những chân ruộng bị bọ trĩ gây hại cần giữ nước thường xuyên và tăng cường biện pháp chăm sóc kết hợp làm cỏ và sục bùn, giúp lúa sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu.

9. Cây mai dương đang lấn chiếm mạnh đất hoang, bờ mương... gây ảnh hưởng lớn đến cân bằng sinh thái, đề nghị các địa phương tổ chức đào gốc, đốt triệt để loại bỏ cây có hại này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here:
Green Blue Orange Back to Top