Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02356.288566

0972711233 (Bí thư Đảng ủy xã)

         0905.464.707 (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã)

         Trực ban Công an: 0235 3849113

 

Bản đồ địa lý

diaphan

THÔNG BÁO V/v hướng dẫn rà soát thống kê danh sách người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

PDF.InEmail

Thực hiện Công văn số 535/LĐTBXH – LĐVL ngày 04/04/2020 của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam về việc rà soát, thống kê danh sách người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nay UBND xã Tam An thông báo cho các hộ gia đình có đối tượng là người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 một số nội dung sau:

1. Các hộ gia đình có đối tượng là người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã (gặp bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc – CC. LĐTBXH xã) để kê khai các thông tin liên quan để UBND xã tổng hợp báo cáo về UBND huyện.

2. Về đối tượng rà soát: Người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (bao gồm cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc không có giấy phép kinh doanh, kể cả các nhóm trẻ gia đình) tạm dừng hoạt động mất việc làm hoặc thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19;  Không thực hiện rà soát đối với lao động là chủ cơ sở, lao động làm việc không thường xuyên.

3. Thời gian cung cấp thông tin từ ngày 08/4/2020 đến hết 11/4/2020.

Mọi thắc mắc xin liên hệ bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc – CC. LĐTB&XH xã. Số điện thoại: 02353.849.888. Hoặc bà Lê Thị Bích Diễm – CB.Gia đình và trẻ em xã, SĐT 0905.869.981.

You are here:
Green Blue Orange Back to Top