Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02356.288566

0972711233 (Bí thư Đảng ủy xã)

         0905.464.707 (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã)

         Trực ban Công an: 0235 3849113

 

Bản đồ địa lý

diaphan

THÔNG BÁO Về việc cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở

PDF.InEmail

Thực hiện hướng dẫn số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của ngân hàng chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở; Quyết định số 557/QĐ-BĐD NHCS ngày 28/02/2020 của BĐD HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Ninh về giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 cho UBND  các xã, thị trấn. Nay UBND xã Tam An đề nghị Đài truyền thanh xã, Trưởng các thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn xã một số nội dung sau:

1. Đối tượng được vay vốn

a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

d) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Các đối tượng quy định tại Điểm b, c, d,  Khoản 2 văn bản này phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng được vay vốn nêu trên sau đây gọi chung là người vay vốn.

2. Điều kiện được vay vốn

Khi vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội , người vay vốn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phải thực hiện gửi tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

- Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng vay vốn / Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

- Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

- Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH.

- Có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua nhà ở. xã hội/xây dựng mới/ cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác.

- Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước  có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Thực hiện đảm bảo tiền vay

+ Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Đảm bảo tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. NHCSXH  nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử láy tài sản đảm bảo.

+ Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Đảm bảo tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

3. Mức vốn cho vay

a) Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội: Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

b) Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

4. Lãi suất cho vay

a) Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ.

b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

5. Thời hạn cho vay

 Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

6. Thời gian nộp hồ sơ vay vốn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/03/2020.

7. Địa điểm nhận hồ sơ vay vốn: Tại tổ tiết kiệm vay vốn nơi cư trú. Tổ tiết kiệm vay vốn gởi hồ sơ vay vốn về các hội, đoàn thể xã.

Mọi thắc mắc xin liên hệ bà  Nguyễn Thị Mỹ Lộc – CC. LĐTB&XH xã. Số điện thoại: 02353.849.888.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here:
Green Blue Orange Back to Top